v
17/04/2021 09:41:52
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicŔncia per a la instalĚlaciˇ d'espectacles ambulantsNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit LlicŔncia per a la instalĚlaciˇ d'espectacles ambulants.
Objecte LlicŔncia per a l'ocupaciˇ d'espais oberts de propietat municipal per a la instalĚlaciˇ d'espectacles ambulants (cinematogrÓfics, teatrals, d'audiciˇ, musicals, de carÓcter cultural i tradicional, de circ i altres anÓlegs).
Documentaciˇ necessÓria - InstÓncia genŔrica degudament emplenat i signat.
- En el cas que no faci la solĚlicitud la persona interessada, s'haurÓ d'aportar emplenat el model "Autoritzaciˇ per tramitar en nom d'una altra persona".
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any amb una antelaciˇ mÝnima de 15 dies hÓbils a la data de l'ocupaciˇ.
Canals de tramitaciˇ
Temps aproximat de resposta 15 dies hÓbils des de l'entrada de la solĚlicitud.
Preu Segons ordenanša fiscal 4.5, secciˇ 4a.
Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 2 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) Es poden autoritzar espectacles quan es celebrin amb motiu d'una de les circumstÓncies segŘents:
1. Amb motiu de festes i revetlles populars, en les que quedi acreditat un benefici per a la ciutadania, contribueixi a la convivŔncia ve´nal o aporti valors positius susceptibles de ser protegits i fomentats des de l'Ómbit municipal.
2. En dates o vigÝlies festives, dins horaris en quŔ el seu impacte sigui admissible pels usos socials majoritaris.
3. En indrets situats a la distÓncia necessÓria dels nuclis habitats, de manerra que no causin molŔsties.

En cas de desestimaciˇ per part de l'interessat i segons l'ordenanša fiscal 4.5 , un cop autoritzada i notificada l'ocupaciˇ, la persona titular de l'autoritzaciˇ no podrÓ reclamar la devoluciˇ de les taxes. ┌nicament procedirÓ la devoluciˇ de les taxes quan no es realitzi l'ocupaciˇ per causes no imputables al subjecte passiu.
Servei responsable Ocupaciˇ de Via P˙blica.
Carrer de Pau Claris, 100.
Horari d'atenciˇ de dilluns a divendres de 9 a 15 h.
93 745 34 00
viapublica@ajsabadell.cat
Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 2 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
Cita prŔvia

Documentaciˇ a aportar
Tipus Presentaciˇ
Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

Tramitaciˇ Presencial
Descarregar
Tramitaciˇ TelemÓtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat