v
17/04/2021 00:19:20
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPreinscripció i Matriculació: Cicles formatius de d'Arts Plàstiques i Disseny, de grau superiorNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Preinscripció i matriculació: cicles formatius de d'Arts Plàstiques i Disseny, de grau superior
Objecte Els ensenyaments d'arts plàstiques i disseny s'imparteixen, segons l'ordenació actual, mitjançant cicles de formació específica que poden ser de grau mitjà o superior.

Els cicles d'arts plàstiques i disseny tenen l'objectiu de capacitar l'alumnat per exercir una activitat artística professional determinada, mitjançant l'adquisició i el domini de les tècniques artístiques i del coneixement dels materials i de les eines necessàries per executar els treballs propis d'un ofici artístic o de la professió de dissenyador.

L'Escola Municipal d'Art Illa de Sabadell imparteix els cicles de grau superior de: Gràfica publicatària, Il·lustració i Estilisme d'indumentària.

Documentació necessària Si s'ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa que es pugui validar electrònicament de la persona sol·licitant ni de l'alumne.

En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat que no es pugui validar electrònicament, al centre educatiu que s'ha demanat en primera opció i en el termini establert.
-Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020, ha de presentar l'original i una còpia del DNI o NIE, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris.
-Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020, ha de presentar els documents següents:
a) Original i còpia del DNI o NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris.
b) Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
c) Original i còpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris.

Qui el pot demanar Per accedir a aquests ensenyaments cal complir algun dels requisits següents:
- Tenir una titulació que permeti l'accés directe
- Tenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria o un d'equivalent a efectes acadèmics, o una titulació superior, o haver superat el curs específic d'accés, o haver superat la part comuna de la prova d'accés als cicles, a més de superar la prova específica d'accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors també hi poden accedir si superen la prova d'accés.

Quan es pot realitzar Calendari curs 2020-21:
- Presentació de sol·licituds (telemàticament des del web del departament de la Generalitat) del 10 al 17 de juny, ambdós inclosos.
- Inscripció a la prova d'accés del 13 al 21 de maig.
- Matrícula (presencial al centre) de l'1 al 7 de setembre.

Canals de tramitació presencial En els centres demanats en primera opció
Temps aproximat de resposta La normativa de la Generalitat regula cada curs els terminis de resposta a les peticions de preinscripció i matrícula.
Preu Tràmit gratuït
Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació o declaració responsable.
Vies de reclamació Les que marqui la normativa específica
Altra informació d'interès (més informació) CALENDARI curs 2020-2021:
Sol·licitud preinscripcions presencials: del 10 al 17 de juny.
Matrícula: entre l'1 i el 7 de setembre.
Servei responsable Escola Municipal d'Art Illa

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
Resolució d'acolliment: Resolució d'acolliment Opcional Ambdues
Documentació acreditativa del criteri de prioritat: Documentació acreditativa del criteri de prioritat Obligatori Ambdues
Llibre de família : Llibre de família Opcional Ambdues

Tramitació Presencial
Instància de Sol·licitud
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat