v
17/04/2021 00:58:59
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicŔncia per a la celebraciˇ d'espectacles o activitats recreatives al Rodal i al RipollNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit LlicŔncia per a la celebraciˇ d'espectacles o activitats recreatives al rodal i al Ripoll.
Objecte Autoritzaciˇ per a la celebraciˇ d'activitats recreatives (activitats esportives, festes populars, trobades, romiatges, etc.) d'interŔs general al rodal i al Ripoll.
Documentaciˇ necessÓria Formulari especÝfic degudament emplenat i signat.
Qui el pot demanar Entitats i associacions inscrites al Registre Municipal d'Entitats sense Ónim de lucre.
Quan es pot realitzar Tot l'any, amb una antelĚlaciˇ mÝnima de 30 dies.
Canals de tramitaciˇ
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la solĚlicitud.
  Preu Segons Ordenanša Fiscal 4.5.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 2 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Servei responsable Transiciˇ EnergŔtica.
  Termini de resoluciˇ 2 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
  Cita prŔvia Per demanar cita al SACU, podeu fer-ho fent clic aquÝ o enviant un correu a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

  Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  InstÓncia de SolĚlicitud
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat