v
22/04/2021 20:07:52
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPreinscripció i Matriculació: Cursos específics d'accés als cicles de grau mitjà i als cicles de grau superiorNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Preinscripció i matriculació: cursos específics d'accés als cicles de grau mitjà i als cicles de grau superior

Objecte CURS ESPECÍFIC D'ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ: (a Sabadell no hi cap centre on s'ofereixi aquest curs).
Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial.

CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR:
Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior.
Centres de Sabadell que ofereixen el curs: Institut Agustí Serra (públic) i Ramar 2 (privat).

Documentació necessària Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent, que identifica la persona sol·licitant:
- L'original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne/a és menor d'edat també s'ha de presentar:
- L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.
De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat i el llibre de família del país d'origen. El director/a o la persona titular del centre han de valorar la documentació i deixar constància per escrit de la decisió adoptada.

Criteris específics de prioritat.
- Qualificació obtinguda els tres primers cursos de l'ESO.
- Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés.

Qui el pot demanar Accés als cicles de grau mitjà: persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria o l'equivalent acadèmic i que l'any en què es matriculen al curs compleixen, com a mínim, 17 anys.
Accés als cicles de grau superior: persones que tenen el títol de tècnic o tècnica.

Quan es pot realitzar CURS 2020-2021: Termini de presentació de sol·licituds a determinar
Canals de tramitació presencial La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre demanat, acompanyada de la documentació acreditativa, dins el termini indicat.
Temps aproximat de resposta La normativa de la Generalitat regula cada curs els terminis de resposta a les peticions de preinscripció i matrícula.
Preu Tràmit gratuït
Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació o declaració responsable
Vies de reclamació Les que marqui la normativa específica
Altra informació d'interès (més informació) Prova d'accés a cicles de grau mitjà:
- Jaume Viladoms: c. del Doctor Almera, 33. Tel. 93 726 99 95. (Centre privat. Horari: diürn).

Prova d'accés a cicles de grau superior:
- Institut Agustí Serra i Fontanet: c. de Vallmanya, 13. Tel. 93 723 03 12. (Centre públic. Horari: diürn-tarda).
- Jaume Viladoms: c. del Doctor Almera, 33. Tel. 93 726 99 95. (Centre privat. Horari: diürn).
- Ramar 2: c. de l'Escola Pia, 27. Tel. 93 726 83 83. (Centre privat. Horari: diürn).

Prova d'accés al cicle de grau superior d'arts plàstiques i disseny:
- Illa. Escola d'Art i Disseny. Carretera de Barcelona, 208 bis. Tel. 93 711 48 05 - 93 711 40 59. illa@ajsabadell.cat.

Servei responsable Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Serveis Territorials al Vallès Occidental
Carrer del Marquès de Comillas, 67-69
08202 Sabadell
Telèfon: 93 748 44 55
Adreça electrònica: st_valles.educacio@gencat.cat

Termini de resolució Els recursos i les reclamacions s'han de resoldre dins un termini que garanteixi l'escolarització adequada de l'alumne/a.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
Resolució d'acolliment: Resolució d'acolliment Opcional Ambdues
Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés: Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés Obligatori Ambdues
Acreditació qualificació obtinguda els tres primers cursos de l'ESO: Acreditació qualificació obtinguda els tres primers cursos de l'ESO Obligatori Ambdues
Documentació acreditativa del criteri de prioritat: Documentació acreditativa del criteri de prioritat Obligatori Ambdues
Llibre de família : Llibre de família Opcional Ambdues

Tramitació Presencial
Descarregar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat