v
17/04/2021 09:49:14
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellBeques per a l'adquisiciˇ de llibres de text i material escolarNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Beques per a l'adquisiciˇ de llibres de text i material escolar
Objecte Aquestes beques sˇn per a alumnes de les escoles p˙bliques i privades-concertades de Sabadell que cursin estudis de 2n cicle d'educaciˇ infantil, educaciˇ primÓria, educaciˇ secundÓria obligat˛ria (ESO) i educaciˇ especial i que estiguin empadronats a Sabadell.

Documentaciˇ necessÓria - Formulari web emplenat
- Fotoc˛pia completa del llibre de famÝlia del solĚlicitant on constin tots els membres (**)
- Fotoc˛pia del DNI, NIE o passaport de tots els membres computables (*) de la unitat familiar que resideixen al domicili (**)
- Declaraciˇ responsable d'ingressos de la unitat familiar (si no es pot acreditar amb l'IRPF)

(*) Es consideren membres computables les persones segŘents que convisquin en el mateix domicili: pare/mare o tutors, germans solters menors de 25 anys, majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat, el nou c˛njuge del pare o mare i els ascendents dels pares).
(**) La presentaciˇ d'aquesta documentaciˇ no Ús obligat˛ria per aquelles persones que van demanar beca de material escolar i llibres de text en anys anteriors, sempre que no s'hagin produ´t canvis a la unitat familiar.

Qui el pot demanar Alumnat de les escoles de Sabadell (p˙bliques i concertades) de P3 a 4t d'ESO i Educaciˇ Especial i empadronats a Sabadell amb uns llindars d'ingressos determinats (segons les bases reguladores).

Quan es pot realitzar 2020: de l'1 al 19 de juny, ambdˇs inclosos
Canals de tramitaciˇ presencial
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta El que marquin les bases especÝficques de la convocat˛ria
  Preu TrÓmit gratu´t
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús el que estableix la normativa especÝfica. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dintre d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada.

  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ.

  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) - A la Seu Electr˛nica trobareu tota la informaciˇ relativa a aquesta convocat˛ria.
  - Al telŔfon 609 761 519 (horari de 8 a 15 h) o al 010.
  - Per correu electr˛nic per adjuntar documentaciˇ del trÓmit indicant el n˙mero de trÓmit: ajuts-menjador-escolar-i-beques-llibres@llistes.sabadell.cat
  - Via telemÓtica (via preferent) cal seguir els segŘents passos:
  - Obtenir l'idCAT M˛bil (manual adjunt).
  - Omplir el formulari web disponible (qui ja ha estat receptor de beques en anteriors edicions, podrÓ visualitzar totes les dades i nomÚs caldrÓ modificar les que han canviat).
  - Fotografiar o escanejar la documentaciˇ general i /o especÝfica que cal adjuntar (en els casos en quŔ sigui necessari).
  - Un cop emplenat el formulari, revisar les dades i el botˇ tramitar o actualitzar beca. AutomÓticament, les dades s'enviaran i es crearÓ un document digital de resguard que caldrÓ conservar la famÝlia.

  Servei responsable Regidoria d'Educaciˇ
  Cita prŔvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

 • Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  Descarregar
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat