v
17/04/2021 02:18:47
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellSolĚlicituds per a la celebraciˇ de revetlles de Sant Joan, fogueres i recollida de la Flama del CanigˇNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit SolĚlicituds per a la celebraciˇ de revetlles de Sant Joan, fogueres i recollida de la Flama del Canigˇ.
Objecte El 23 de juny se celebren els focs de Sant Joan i la recollida de la Flama del Canigˇ a Sabadell. La flama arribarÓ a la plaša del Doctor Robert i des d'allÓ es repartirÓ a tota la ciutat.
Documentaciˇ necessÓria - Revetlles. Formulari especÝfic degudament emplenat i signat.
- Fogueres. Formulari especÝfic degudament emplenat i signat.

S'ha d'indicar clarament cadascun dels apartats corresponents.
No s'admetran les solĚlicituds que no s'ajustin als terminis i les condicions establertes, per la qual cosa, en aquests casos, no es farÓ cap comunicaciˇ a l'interessat ni es trametrÓ la solĚlicitud.
Qui el pot demanar Entitats, associacions i col.lectius donades d'alta al Registre Municipal d'Entitats, aixÝ com comunitats de ve´ns o els seus representants.
Quan es pot realitzar Del 14 de maig fins al 31 de maig (ambdˇs inclosos).
Canals de tramitaciˇ Per internet a www.seu.sabadell.cat/seuelectronica

Presencialment a: --Registre de Territori - Policia Municipal--Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Central Despatx LLuch--Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficina Est--Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficina No
Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la solĚlicitud.
Preu Segons Ordenanša fiscal 1.3.
Silenci administratiu La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Servei responsable Secciˇ de Dinamitzaciˇ Cultural.
Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 2 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
Cita prŔvia https://citaprevia.sabadell.cat/QSIGE/apps/citaprevia/index.html
Veure Enllaš...

Documentaciˇ a aportar
Tipus Presentaciˇ
Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

Tramitaciˇ Presencial
InstÓncia de SolĚlicitud
Tramitaciˇ TelemÓtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat