v
17/04/2021 00:43:11
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellBeca d'Hist˛ria Local Miquel CarrerasNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Beca d'Hist˛ria Local Miquel Carreras.
Objecte Aquesta beca, de carÓcter biennal, tÚ per objectiu promoure la investigaciˇ de la hist˛ria de Sabadell en els Ómbits i perÝodes mÚs desconeguts, per millorar el coneixement sobre la ciutat, incentivar-ne la divulgaciˇ i ampliar la historiografia local.
Documentaciˇ necessÓria - InstÓncia genŔrica.
- Butlleta d'inscripciˇ (model annex I).
- Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributÓries i seguretat social.
- CurrÝculum, amb una mostra significativa dels treballs publicats o inŔdits.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada que compleixi els requisits de la convocat˛ria o el seu representant.
Descripciˇ del procÚs de tramitaciˇ En el periode que fixi la convocat˛ria
Canals de tramitaciˇ
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta En el periode que fixi la convocat˛ria.
  Preu TrÓmit gratu´t.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 6 mesos a comptar des de la publicaciˇ de la corresponent convocatoria. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) L'Ajuntament de Sabadell, la Fundaciˇ Bosch i Cardellach i la Fundaciˇ 1859 Antiga Caixa Sabadell convoquen la Beca d'Hist˛ria Local Miquel Carreras.
  La temÓtica per a la convocat˛ria de la Beca Miquel Carreras la fixen les bases biennal.
  Servei responsable Regidoria de Cultura.
  Termini de resoluciˇ El termini en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 6 mesos a comptar des de la publicaciˇ de la corresponent convocatoria al Diari Oficial Corresponent, sempre que no es donin cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat
  Cita prŔvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

 • Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  Descarregar
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat