v
17/04/2021 10:25:07
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellConvocat˛ria pel concurs "El Devorallibres"Nivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Convocat˛ria per al concurs "El Devorallibres".
Objecte Concurs biennal per fomentar la lectura de manera l˙dica entre els infants de 7 a 12 anys que fan servir el servei de Biblioteques Municipals de Sabadell.
Documentaciˇ necessÓria - Els nens i nenes que vulguin concursar han de tenir entre 7 i 12 anys en el moment de la presentaciˇ dels treballs.
'- ╔s necessari que els concursants, o el seu pare, mare o tutor legal, tinguin carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals. En el cas que no en disposin, cal consultar el trÓmit 1334.
Qui el pot demanar - Nens i nenes que tinguin entre 7 i 12 anys mitjanšant els seus representants.
Quan es pot realitzar En el periode que fixi la convocat˛ria.
Canals de tramitaciˇ
 • Biblioteques Municipals de Sabadell
 • Temps aproximat de resposta En el periode que fixi la convocat˛ria.
  Preu TrÓmit gratu´t.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 6 mesos a comptar des de la publicaciˇ de la corresponent convocatoria.La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) Premis: s'adjudiquen per sorteig entre tots els concursants que hagin aconseguit acumular un mÝnim de 60 punts.
  Servei responsable Secciˇ de Biblioteques.
  Termini de resoluciˇ El termini en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 6 mesos a comptar des de la publicaciˇ de la corresponent convocatoria al Diari Oficial Corresponent, sempre que no es donin cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat
  Cita prŔvia

  Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  Descarregar
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat