v
22/04/2021 19:47:04
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellIncidències a la Via PúblicaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Incidències a la via pública.
Descripció El tràmit recollirà incidències a la via pública relacionades preferentment amb: l'enllumenat públic, la neteja viària, la recollida de residus, el mobiliari urbà, els espais enjardinats, l'arbrat, la xarxa de clavegueram, el paviment de vorera i calçada, les baranes, la senyalització de trànsit, els pilons, els miralls, les bandes reductores de velocitat i els semàfors. Aquestes també poden ser comunicades a través de l'App Sabadell Espai Públic, on també es pot fer el seu seguiment.

Per a més informació, es pot accedir al web: Incidències a l'espai públic.

Per altres comunicacions no relacionades amb la via pública podeu realitzar el tràmit Comunicacions a l'Ajuntament
També podeu presentar Queixes, suggeriments i propostes a l'Ajuntament.


Destinataris/as Ciutadania

Empreses

Administracions

Subjecte Qualsevol persona interessada.

Termini de presentació Tot l'any.

Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Lloc de presentació Presencial i telemàtic.

  Podeu consultar els detalls de com tramitar prement aquí.

  Tributs Servei gratuït.

  Departament Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme.

  Òrgan que resol Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments.

  Silenci administratiu No s'aplica, en no haver-hi resolució.

  Fi via Administrativa Fi via Administrativa

  Recursos possibles No s'aplica al no haver resolució

  Practica de notificacions A través de mitjans electrònics.


  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Sol·licitud general: Sol·licitud general Obligatori Ambdues
  Documentació addicional: Documentació addicional Opcional Ambdues

  Normativa
  L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
  LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
  L 29/2010 Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  L 26/2010 Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat