v
17/04/2021 01:34:01
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellProposta municipal d'adequació d'habitatgeNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Proposta municipal d'adequació d'habitatge
Objecte Emetre proposta municipal d'adequació d'habitatge per al reagrupament familiar.
Documentació necessària - Model normalitzat INF01 o INF04 de sol·licitud (enllaç formularis)
- NIE persona sol·licitant
- Passaport persona sol·licitant
- Títol que habilita pe l'ocupació de l'habitatge referit a la persona sol·licitant o bé al cònjuge o parella de fet, ascendents i descendents de primer grau, d'ambdós:
o Contracte de lloguer, escriptura de propietat o altres títols de tinença d'habitatge.
- Pagament de la taxa de la Generalitat de Catalunya (enllaç formulari)
- Pagament de la taxa municipal, segons ordenança fiscal 3.2 (enllaç formulari)
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta Màxim de 30 dies hàbils comptats des de la presentació de la sol·licitud.
  Preu Art. 5è epígraf 7 - Ordenança fiscal 3. 2 Taxa d'administració pels documents que expedeixi o en els quals Intervinguin l'administració municipal o les autoritats municipals a Instàncies de la part interessada.
  Silenci administratiu No hi ha silenci, doncs no hi ha resolució.
  Vies de reclamació Si la persona que ha presentat la instància no obté resposta, pot presentar una reclamació davant la jurisdicció contenciós administrativa per inactivitat de l'administració. També pot presentar una reclamació davant de la institució del Síndic de Greuges.
  Servei responsable Servei de llicències.
  C. del Sol, 1
  937 453 176
  llicencies@ajsabadell.cat

  Termini de resolució No hi ha resolució. Es notifica a la persona interessada, amb un ofici, el resultat de la proposta i l'enviament a la Generalitat de Catalunya, a través de la plataforma EACAT.
  Cita prèvia Podeu reservar aquí o enviar un correu electrònic a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud Específica: Sol·licitud proposta municipal d'adequació d'habitatge Obligatori Presencial
  Document acreditatiu d'ocupació de l'habitatge: Document acreditatiu d'ocupació de l'habitatge Obligatori Ambdues
  Justificant taxa de la Generalitat: Justificant taxa de la Generalitat Obligatori Ambdues
  Justificant taxa municipal: Justificant taxa municipal Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat