v
22/04/2021 19:29:21
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de Sabadell(FUE) SolĚlicitud informe previ en matŔria d'incendis (*)Nivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit (FUE) SolĚlicitud informe previ en matŔria d'incendis
Objecte ╔s l'informe que han de solĚlicitar els establiments, les activitats, les infraestructures i els edificis situats a Catalunya que puguin generar una situaciˇ de risc per a les persones, els bÚns o el medi ambient en cas d'incendi, que es detallen en l'annex I de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenciˇ i seguretat en matŔria d'incendis en establiments, activitats i infraestructures i edificis.

Documentaciˇ necessÓria

Documentaciˇ a presentar segons el que estableix l'Ordre INT/320/2014, de 20 d'octubre (contingut de la documentaciˇ tŔcnica):
a) SolĚlicitud informe previ en matŔria d'incendis d'acord model normalitzat D-006.
b) Full inicial (segons model SP01 de la Generalitat de Catalunya).
c) Projecte tŔcnic (*) descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentaciˇ tŔcnica aplicable en matŔria d'incendis (per duplicat). El contingut del projecte s'ajustarÓ al que estableix la Generalitat de Catalunya segons l'activitat estigui sotmesa al Codi TŔcnic de l'Edificaciˇ o al Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials.

En cas que no faci la solĚlicitud la persona interessada:
- S'haurÓ d'aportar emplenat el model "Autoritzaciˇ per tramitar en nom d'una altra persona"
- Fotoc˛pia del DNI/NIF del solĚlicitant.
- Fotoc˛pia del DNI de la persona representant de l'activitat.

(*) Per acreditar que el projecte tŔcnic estÓ redactat per un tŔcnic competent, es pot optar entre qualsevol de les opcions segŘents:
- Tota la documentaciˇ tŔcnica ha d'estar visada pel colĚlegi professional corresponent.
- Disposar d'un certificat d'actuaciˇ professional pel colĚlegi professional corresponent.
- Disposar d'un certificat del colĚlegi professional corresponent sobre la identitat i habilitaciˇ professional del personal tŔcnic i justificar que disposa d'asseguranša de responsabilitat civil adient i al corrent de pagament.
- Disposar d'una declaraciˇ responsable subscrita pel personal tŔcnic, segons model normalitzat D-300.

Els aspectes segŘents comportaran la no acceptaciˇ de la documentaciˇ:
- Documents que no disposin de signatura electr˛nica del tŔcnic o tŔcnica competent o visat del col.legi professional o certificat d'actuaciˇ professional o similar.
- Documents amb signatura electr˛nica per˛ incrustada protegint el document.
- Documents que no permetin una visualitzaciˇ i comprensiˇ correctes.

L'enllaš a l'autoliquidaciˇ de la taxa Ús a l'apartat de fitxes relacionades.

Qui el pot demanar La persona fÝsica o jurÝdica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representaciˇ amb la qual s'actua.

Quan es pot realitzar PrŔviament a l'inici de l'activitat

Temps aproximat de resposta 2 mesos des de l'entrada de la solĚlicitud

Preu Segons Ordenanša Fiscal 3.10.

Silenci administratiu La manca d'emissiˇ de l'informe dins del termini establert legitima a la persona interessada per entendre que l'informe Ús favorable.

Vies de reclamaciˇ No es pot interposar cap recurs perquŔ no hi ha resoluciˇ.

Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) Requisits previs:
- Disposar de la documentaciˇ que estableix l'Ordre INT/320/214, de 20 d'octubre (http://www.gencat.cat/interior→Bombers→Bombers →Contingut de la documentaciˇ tŔcnica):
o Full inicial (segons model SP01 de la Generalitat de Catalunya)
En el cas d'activitats de carÓcter esporÓdic o puntual considerades de risc important, conforme l'article 23 de la Llei 3/2010:
o Full inicial (segons model SP08 de la Generalitat de Catalunya)
- Disposat de projecte tŔcnic, en format electr˛nic, descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentaciˇ tŔcnic aplicable en matŔria d'incendis. L'arxiu haurÓ de ser en format PDF i ni la mem˛ria i els annexos i els plÓnols poden superar 10 MB.
- Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest trÓmit.


Servei responsable LlicŔncies i Disciplina d'Activitats
Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha d'emetre l'informe Ús de 2 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'˛rgan competent de la Generalitat, sempre que no es doni cap del sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. La manca d'emissiˇ de l'informe dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre que l'informe Ús favorable.

En el sup˛sit d'activitats de carÓcter esporÓdic o puntual amb un aforament superior a 500 persones en establiments tancats o a 1.000 persones en espais oberts o en estructures desmuntables i itinerants, com ara carpes, envelats o tendals, entre altres, amb un aforament superior a 1.000 persones, el termini mÓxim en quŔ s'ha d'emetre l'informe Ús de 15 dies. La manca d'emissiˇ de l'informe dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre que l'informe Ús favorable.
Observacions Per a la tramitaciˇ electr˛nica d'aquesta solĚlicitud, s'ha de descarregar i omplir la solĚlicitud i els documents annexos, i posteriorment mitjanšant l'opciˇ tramitar s'ha d'omplir el formulari web i adjuntar la documentaciˇ requerida.

Documentaciˇ a aportar
Tipus Presentaciˇ
SolĚlicitud informe previ d'incendis: SolĚlicitud informe previ d'incendis Obligatori TelemÓtica
Full inicial: Full inicial (segons model SP01 de la Generalitat de Catalunya). En el cas d'activitats de carÓcter esporÓdic o puntual considerades de risc important, conforme l'article 23 de la Llei 3/2010: Full inicial (segons model SP08 de la Generalitat de Catalunya) Obligatori TelemÓtica
Projecte tŔcnic en format electr˛nic: Projecte tŔcnic, en format electr˛nic, descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentaciˇ tŔcnica aplicable en matŔria d'incendis. L'arxiu haurÓ de ser en format PDF i ni la mem˛ria i els annexos ni els plÓnols poden superar 10 MB. Obligatori TelemÓtica
Acreditaciˇ representaciˇ: En el cas de no figurar en el Registre d'apoderaments (Representa), documentaciˇ que acredita la representaciˇ. Opcional TelemÓtica
Autoritzaciˇ per presentar la documentaciˇ en nom d'una altra persona.: Autoritzaciˇ per presentar la documentaciˇ en nom d'una altra persona, segons model normalitzat, si escau. Opcional TelemÓtica

Normativa
L 3/2010 Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenciˇ i seguretat en matŔria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Tramitaciˇ TelemÓtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat