v
17/04/2021 01:14:18
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellSol·licitud d'informe favorable per bonificació de taxes per a empreses de nova creació de Promoció EconòmicaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Sol·licitud d'informe favorable per bonificació de taxes per a empreses de nova creació de Promoció Econòmica

Objecte Sol·licitud d'informe favorable, per empreses de nova creació, per a bonificació de les taxes de llicència d'activitats, d'obres o de residus.

Documentació necessària Presencial:
- Original i fotocòpia del DNI/NIE/NIF del titular o del representant de l'empresapoders
- Original i fotocòpia de la Targeta d'Identificació Fisc
- Original i fotocòpia de l'Alta de l'IAE a Hisenda (models 036/037)
- Formulari de sol·licitu genèrica

En línia:
- Còpia del DNI/NIE/NIF del titular o del representant de l'empresa i poder
- Còpia de la Targeta d'Identificació Fiscal
- Còpia de l'Alta de l'IAE a Hisenda (models 036/037)

Atenció:
- En cas que no faci la sol·licitud la persona interessada s'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona"
- Fotocòpia del DNI/NIF del sol.licitant
- Fotocòpia del DNI/NIF de la persona representant

Qui el pot demanar Qualsevol empresa interessada de nova creació amb seu social al municipi de Sabadell
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Promoció econòmica. Oficina de registre del Vapor Llonch
 • Temps aproximat de resposta 1 mes des del moment de la sol·licitud de l'informe.
  En cas de que sigui necessària l'aportació de nova documentació que acrediti la condició d'empresa de nova creació, aquesta será requerida i el titular diposarà de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de recepció del requeriment, per presentar la nova documentació.

  Preu Tramit gratuït
  Normativa - Ordenança fiscal 3.10 Taxa per la intervenció Municipal en les Activitats i instal·lacio
  - Ordenança fiscal 3.6 Taxa per la prestació de serveis de prevenció i gestió dels residus municipals i assimilats a aques
  - Ordenança fiscal 3.9 Taxa per intervenció municipal de obrs i usos

  Silenci administratiu No procedeix
  De conformitat amb l'article 85 ter de la Llei de Bases de Règim Local, les societats mercantils locals es regeixen íntegrament per l'ordenament jurídic privat, a excepció d'aquelles matèries en què s'estableixi  normativament.

  Vies de reclamació De conformitat amb l'article 85 ter de la Llei de Bases de Règim Local, les societats mercantils locals es regeixen íntegrament per l'ordenament jurídic privat, a excepció d'aquelles matèries en què s'estableixi  normativament.

  Altra informació d'interès (més informació) - Informe necessari per sol·licitar les següents bonificacions:
  a) Bonificació del 75% de l'import de la taxa regulada prevista a l'ordenança fiscal 3.10Taxa per la intervenció Municipal en les Activitats i instal·lacions.
  b) Bonificació del 75% (primer any), 50% (segon any), 25% (tercer any) de l'import de la taxa regulada prevista a l'ordenança fiscal 3.6 Taxa per la prestació de serveis de prevenció i gestió dels residus municipals i assimilats a aquests.
  c) Bonificació del 75% de l'import de la taxa regulada prevista a l'ordenança fiscal 3.9 Taxa per intervenció municipal de obres i usos.
  - Tindrà consideració d'empresa de nova creació aquella que tingui com a màxim un any d'antiguitat. La data de referència serà la data d'alta d'IAE a Hisenda (alta censal d'inici d'activitat; model 036/037).

  Servei responsable Promoció Econòmica de Sabadell, S.L.
  Termini de resolució 1 mes des del moment de la sol·licitud de l'informe.
  En cas de que sigui necessària l'aportació de nova documentació que acrediti la condició d'empresa de nova creació, aquesta será requerida i el titular diposarà de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de recepció del requeriment, per presentar la nova documentació.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita al Vapor Llonch, podeu fer-ho fent clic aquí o al telèfon 93 745 31 61.

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat