v
20/04/2021 02:05:56
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPresentació de la sol·licitud per ser membre del Consell d'Acció SocialNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Presentació de la sol·licitud per ser membre del Consell d'Acció Social
Objecte Pot sol·licitar ser membre del Consell d'Acció Social, qui reuneixi els condicions establertes en el reglament que el regula (art. 4).
Documentació necessària Presentar per registre la següent documentació, dirigida a la secretaria tècnica del Consell d'Acció Social:
- Proposta de designació que realitzi l'organització de la persona representant i que serà membre del Consell d'Acció Social. Pot designar-se una persona substituta pels casos d'impossibilitat eventual de participació del/de la representant (hi ha disponible formulari tipus –veure apartat "Altra informació d'interès"–).
- Documentació que acrediti la identitat i representativitat de la persona que signi la proposta de designació per part de l'organització.
- Acceptació individual de la persona designada com a representant i, en cas que es designi, també l'acceptació individual del/de la substitut/a (hi ha disponible formulari tipus –veure apartat "Altra informació d'interès"–).
- Document d'identitat de la persona designada com a membre i, en cas que es designi, del/de la substitut/a (en cas que l'acceptació individual no es signi amb certificat digital).
Qui el pot demanar - Les entitats de l'àmbit social de la ciutat, sempre que es trobin inscrites al registre municipal.
- Les associacions empresarials que prestin els seus serveis a l'àmbit social de la ciutat.
- Les organitzacions sindicals amb representació a l'Ajuntament.
- Els grups municipals amb representació a l'Ajuntament.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Preu Gratuït
Normativa Reglament del Consell d'Acció Social
Altra informació d'interès (més informació) En cas de dubte o aclariment, o per sol·licitar els formularis tipus, podeu contactar amb la secretaria tècnica del Consell d'Acció Social:
- 93 745 31 30
- consellacciosocial@ajsabadell.cat
Servei responsable Servei d'Acció Social

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Telemàtica
Proposta de designació com a membre: Proposta de designació per part de l'organització de la persona que serà representant al Consell d'Acció Social. Obligatori Telemàtica
Documentació que acrediti la representació: Documentació que acrediti la identitat i representativitat de la persona que signi la proposta de designació per part de l'organització. Obligatori Telemàtica
Acceptació individual de la persona designada: Acceptació individual de la persona designada com a representant. Obligatori Telemàtica
Document Nacional d'Identitat: Document d'identitat de la persona designada com a membre (en cas que l'acceptació individual no es signi amb certificat digital). Opcional Telemàtica

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat