v
22/04/2021 19:01:47
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellTransmissiˇ de la llicŔncia d'autotaxi de SabadellNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Transmissiˇ de la llicŔncia d'autotaxi de Sabadell.
Objecte Transmissiˇ de la llicŔncia d'autotaxi de Sabadell.
Documentaciˇ necessÓria - Formulari especÝfic solĚlicitant la transmissiˇ.
- Targeta de la llicŔncia municipal d'autotaxi que es transmet (original).
- Document de transmissiˇ de la llicŔncia (signat pel transmitent i l'adquirent).

Per part de l'adquirent:
- DNI.
- Certificat d'empadronament.
- Certificat de l'AgŔncia TributÓria i la Seguretat Social d'estar al corrent de les obligacions.
- Declaraciˇ censal.
- Alta rŔgim especial d'aut˛noms de la Seguretat Social.
- Fitxa tŔcnica vehicle.
- PermÝs de circulaciˇ.
- P˛lissa d'asseguranša en vigor.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada titular d'una llicŔncia de taxista de Sabadell o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitaciˇ
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la solĚlicitud.
  Preu Segons Ordenanša fiscal 3.5. Article 5Ŕ.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús d'1 mes. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol.Ětud estimada.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) NomÚs s'autoritzen les transmissions en els casos previstos a l'ordenanša municipal reguladora del servei de transport urbÓ de passatgers en autom˛bils, d'acord amb l'article 10 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi.
  Servei responsable Mobilitat, TrÓnsit i Transport. c. Pau Claris, 100 2a planta (08205) Sabadell
  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús d'1 mes a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ estimada.
  Cita prŔvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

 • Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Document especÝfic solĚlicitud: Document especÝfic solĚlicitud Opcional Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  InstÓncia de SolĚlicitud
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat