v
22/04/2021 20:18:52
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellCertificat del nombre d'entitats autoritzades en una llicència urbanísticaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Certificat del nombre d'entitats autoritzades en una llicència urbanística
Objecte Poder inscriure al Registre de la Propietat la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal respecte de les entitats que consten en una llicència urbanística.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Documentació necessària Instància indicant la parcel·la o sector de sòl als que s'ha de referir el certificat . SI cal, adjuntar documentació gràfica per una millor comprensió.
- Justificant pagament de la taxa (O.F 3.2)
- Dades identificatives de la finca
- Descripció de les obres a declarar
- Fotografia de la finca
- Certificació expedida per una persona tècnica competent, que acrediti que les obres s'ajusten a la llicència obtinguda, o bé la data de finalització de les obres
- Declaració responsable compliment normatiu
- Dades identificatives o fotocòpia de la llicència d'obres en base a la qual es pretén constituir o modificar la divisió horitzontal.
- Nota simple o certificació del Registre de la Propietat, emès en els sis mesos anteriors a la sol·licitud de llicència.
- Proforma document públic o privat que reflecteixi l'operació jurídica assimilada que se sol·liciti (divisió horitzontal simple o complexa)
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canal de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud.
  Formularis i documentació (Documents adjunts) Sol·licitud de certificat acreditatiu del nombre d'entitats autoritzades en una llicència urbanística.
  Declaració responsable compliment normatiu.
  Autorització de representant per realitzar tràmits.
  Preu Segons Ordenança fiscal 3. 2 Taxa d'administració pels documents que expedeixi o en els quals Intervinguin l'administració municipal o les autoritats municipals a Instàncies de la part interessada.
  Desenvolupament del tràmit La sol·licitud de certificat està subjecte al pagament de la taxa segons l'Ordenança Fiscal Municipal 3.2.
  Òrgan Gestor Servei de llicències. Edificació.
  C. del Sol, 1
  937 453 176
  llicencies@ajsabadell.cat
  Cita prèvia
 • Per demanar cita al SACU, podeu fer-ho fent clic aquí o enviant un correu a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Sol·licitud Específica: Instància indicant la parcel·la o sector de sòl als que s'ha de referir el certificat . SI cal, adjuntar documentació gràfica per una millor comprensió. Obligatori Ambdues
  Justificant pagament de la taxa: Justificant pagament de la taxa (O.F 3.2) Obligatori Ambdues
  Dades identificatives de la finca.: Dades identificatives de la finca. Obligatori Ambdues
  Descripció de les obres a declarar.: Descripció de les obres a declarar. Obligatori Ambdues
  Fotografia de la finca.: Fotografia de la finca. Obligatori Ambdues
  Certificació expedida per una persona tècnica competent.: Certificació expedida per una persona tècnica competent, que acrediti que les obres s'ajusten a la llicència obtinguda, o bé la data de finalització de les obres. Obligatori Ambdues
  Declaració responsable compliment normatiu.: Declaració responsable compliment normatiu. Obligatori Ambdues
  Dades identificatives o fotocòpia de la llicència d'obres.: Dades identificatives o fotocòpia de la llicència d'obres en base a la qual es pretén constituir o modificar la divisió horitzonta. Obligatori Ambdues
  Nota simple o certificació del Registre de la Propietat.: Nota simple o certificació del Registre de la Propietat, emès en els sis mesos anteriors a la sol·licitud de llicència. Obligatori Ambdues
  Proforma document públic o privat.: Proforma document públic o privat que reflecteixi l'operació jurídica assimilada que se sol·liciti (divisió horitzontal simple o complexa). Obligatori Ambdues

  Normativa
  Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, Text refós de la Llei del Sòl i rehabilitació urbana
  OMREU Ordenança municipal reguladora dels expedients urbanístics (OMREU)
  Dec 1/2010 de 3 d'agost Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
  Ordenança fiscal 3.2 Taxa d'administració Ordenança fiscal 3.2 Taxa d'administració pels documents que expedeixi o en els quals Intervinguin l'administració municipal o les autoritats municipals a Instàncies de la part interessada.
  Reglament de protecció de la legalitat. Reglament de protecció de la legalitat.
  DECRETO 64/2014 Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat