v
20/04/2021 01:59:13
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicŔncia per a la reserva de cÓrrega i descÓrrega per obresNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit LlicŔncia per a la reserva de cÓrrega i descÓrrega per obres.
Objecte LlicŔncia per a l'ocupaciˇ temporal de la via p˙blica per a la cÓrrega i descÓrrega lligada a la realitzaciˇ de treballs auxiliars de la construcciˇ.
Documentaciˇ necessÓria - Formulari especÝfic degudament emplenat i signat.
- PlÓnol acotat de l'emplašament solĚlicitat.
- En el cas que no faci la solĚlicitud la persona interessada, s'haurÓ d'aportar emplenat el model "Autoritzaciˇ per tramitar en nom d'una altra persona".
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any amb una antelaciˇ mÝnima de 15 dies hÓbils a la data d'inici de l'ocupaciˇ.
Canals de tramitaciˇ
Temps aproximat de resposta 15 dies hÓbils des de l'entrada de la solĚlicitud.
Preu Segons Ordenanša Fiscal 4.1.
Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 2 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o
Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs
Servei responsable Ocupaciˇ de Via P˙blica.
Carrer de Pau Claris, 100.
Horari d'atenciˇ de dilluns a divendres de 9 a 15 h.
93 745 34 00
viapublica@ajsabadell.cat
Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 2 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
Cita prŔvia
  • Oficina de registre Can Marcet

Documentaciˇ a aportar
Tipus Presentaciˇ
Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
PlÓnol acotat de l'emplašament solĚlicitat: PlÓnol acotat de l'emplašament solĚlicitat Obligatori Ambdues

Tramitaciˇ Presencial
InstÓncia de SolĚlicitud
Tramitaciˇ TelemÓtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat