v
13/05/2021 05:27:29
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellSol·licitud del certificat digital IdCATNivell de Modernització 1. Informació

Nivell de Modernització 1. Informació

Informació
Nom del tràmit Sol·licitud del certificat digital IdCAT
Objecte Emissió de la identificació digital dels ciutadans, que es pot fer servir, a més dels tràmits preparats per a aquest fi i relacionats amb l'Ajuntament, per a tràmits d'altres administracions catalanes, tant locals com de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, mitjançant aquesta identitat digital, el ciutadà pot també relacionar-se amb l'administració central de l'Estat, fent tràmits com els de la presentació de la declaració de la renda, entre altres.
Documentació necessària COM OBTENIR LA IDENTITAT DIGITAL

- Per mitjà del web de l'Ajuntament es pot accedir a la pàgina de sol·licitud de l'IDCAT.
Aquesta pàgina és un formulari que permet introduir les dades de la persona que vol la identificació digital: nom, cognoms, DNI, correu electrònic, etc.
Una vegada introduïda la informació, la petició quedarà emmagatzemada en una base de dades.

- En finalitzar el pas 1, i tenint en compte el codi postal del peticionari, l'aplicació l'informarà de les diferents oficines on podrà identificar-se personalment amb el document acreditatiu de la seva identitat.

- Els ciutadans poden anar a l'oficina escollida per validar la seva identitat; l'entitat de registre donarà ordre de generar el certificat digital.

- Finalment, els ciutadans rebran un missatge electrònic que els instruirà dels passos a seguir per descarregar el fitxer de l'idCAT.

A partir d'aquest moment el ciutadà el podrà utilitzar tantes vegades com desitgi durant un període de validesa de 4 anys.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada major d'edat
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació 1. Sol·licitud del certificat

 • Formulari de Sol·licitud

 • 2. Validació de la identitat

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC

 • Temps aproximat de resposta Al moment
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu No resulta d'aplicació
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que és un acte de tràmit no qualificat, no podeu interposar cap recurs, sens perjudici que pugueu al·legar la vostra oposició per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment, d'acord amb el que disposa l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Altra informació d'interès (més informació) L'emissió d'aquesta identitat digital és fruit d'un projecte que l'Agència Catalana de Certificació va iniciar el setembre de 2003 com a resposta a les necessitats de diferents administracions catalanes de poder identificar als ciutadans de forma telemàtica.

  Això va suposar la creació d'una entitat de certificació , sota l'arrel CATCert que emet certificats digitals (ECidCAT). Podeu veure més informació a la pàgina de l'IdCAT.

  PRESÈNCIA A LA XARXA DEL TRÀMIT TELEMÀTIC

  El procediment administratiu electrònic i telemàtic requereix aportar un conjunt de garanties mínimes, tant en la fase de preparació dels documents, com en la fase de la transmissió, recepció i fins i tot en la seva impressió. Aquestes garanties mínimes són la integritat dels documents, la identificació i autenticació de les persones que participen en el procediment, i la irretractabilitat dels actes amb rellevància administrativa.

  El que us presentem ara és la darrera evolució dels serveis d'atenció ciutadana, a través del portal municipal d'Internet:

  Gràcies a la introducció de la identitat digital de cada ciutadà/na (idCAT) i la signatura electrònica, facilitades per l'Agència Catalana de Certificació, es podran realitzar tràmits i gestions des de la web municipal amb la mateixa validesa jurídica que en la tramitació presencial o en paper.

  Així, per exemple, per aquest mitjà es podrà:

  - Consultar informació de caràcter personal que consta a les bases de dades municipals respectant la confidencialitat que exigeix la Llei de Protecció de dades.
  - Presentar instàncies o recursos que entraran al Registre Central de l'Ajuntament.
  - Consultar l'estat de tramitació dels expedients iniciats en aquesta corporació.

  La utilització de les tecnologies de la informació en les relacions entre l'Administració i els ciutadans és un dels objectius del municipi per a la millora permanent del funcionament dels serveis públics.

  Des de l'ajuntament com a nou avanç dins del procés de millora constant dels mecanismes d'atenció ciutadana a través de la xarxa, estem en disposició de posar a l'abast de tothom un seguit de tràmits que es podran realitzar des de qualsevol ordinador connectat a Internet, de forma segura, mitjançant l'ús de la signatura electrònica de la persona.

  Telèfon de l'agència d'atenció al ciutadà del Consorci d'Administració Oberta de catalunya 902 90 10 80
  Servei responsable Consorci Administracio Oberta de Catalunya
  Termini de resolució Al moment
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Presencial
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial
  Document Nacional d'Identitat: Document Nacional d'Identitat Obligatori Presencial
  Sol.licitud d'emissió: Sol.licitud d'emissió Opcional Presencial
  Sol.licitud de revocació: Sol.licitud de revocació Opcional Presencial

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat