PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
05/06/2023 08:02:29
Cabecera Sabadell
Inici |  Informació del Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellQueixa o reclamació a la Síndica Municipal de Greuges de SabadellNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Objecte La Sindicatura pot intervenir en gairebé tots els assumptes que afecten la vida diària de la ciutadania: seguretat ciutadana, transports, neteja, paisatge urbà, serveis socials, habitatge, escolarització, prestacions salut ambiental, Policia municipal, cementiris, llicències d'activitat econòmica, tributs, civisme, participació, immigració, oci i lleure, assignació equitativa de recursos, urbanisme.

Si la queixa o reclamació té el seu origen en l'actuació d'altres administracions públiques diferents de la municipal, la Sindicatura procedirà, comunicant-ho als interessats, a donar trasllat d'aquesta al Síndic de Greuges de Catalunya i/o al Defensor del Pueblo, segons correspongui, de conformitat amb els convenis que la sindicatura hagi firmat amb aquestes institucions.

No obstant, queden fora de l'àmbit d'actuació de la sindicatura, aquelles queixes que:

a) Es presentin sobre peticions efectuades a l'Ajuntament i per als quals aquest estigui en termini per a resoldre o contestar.

b) Es presentin transcorregut més d'un any des dels actes objecte de la queixa.

c) Tinguin establert un procediment específic diferent.

d) Denotin una manifesta mala fe.

e) Estiguin mancades de fonament, motivació o pretensió.

f) Hagin estat objecte o estiguin pendents de resolució judicial.

Les actuacions de la Sindicatura no alteren els terminis fixats per a exercir les accions procedents en via administrativa o jurisdiccional, en aquest sentit, els terminis no s'aturen quan es presenta una queixa a la sindicatura.

Qui el pot demanar Ciutadania, personal al servei de l'Ajuntament, Entitats, Associacions, etc.
Quan es pot realitzar Tot l'any.

Canals de tramitació presencial
Preu Tràmit gratuït.

Vies de reclamació La decisió de la Síndica no serà objecte de recurs de cap mena.

Altra informació d'interès (més informació) Les actuacions que es duen a la Sindicatura són sempre confidencials.

Totes les actuacions de la Sindicatura són gratuïtes i no és preceptiva l'assistència d'advocat/da ni procurador/a.

Les resolucions de la Síndica de greuges no modifiquen ni anul·len actes administratius, ni poden ser objecte de recurs. Però la intervenció de la Síndica pot promoure que l'Administració revisi els seus actes i detecti possibles errors, retards, omissions o incompliments en la tramitació i/o resolució dels expedients, i procedeixi a subsanar-los.

Servei responsable
 • Sindicatura municipal de Greuges de Sabadell
 • Termini de resolució La Síndica municipal de Greuges de Sabadell ha de resoldre i comunicar la decisió que adopti en el termini màxim de tres mesos, descomptant el termini que l'Ajuntament necessiti per elaborar el preceptiu l'informe, període en el qual l'expedient quedarà suspès.

  Cita prèvia obligatòria Podeu posar-vos en contacte amb l'Oficina de la Síndica de greuges de Sabadell venint a la oficina al Casal Pere Quart, Rambla núm. 69, a través del telèfon 93 726 42 11 o enviar un correu electrònic a la següent direcció: oficina@sindicasabadell.cat.
  Documentació que s'ha d'aportar
  Tipus Presentació
  Sol·licitud presencial o a través de formulari web: Sol·licitud presencial o a través de formulari web
  Obligatori Ambdues
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  Tramitació telemàtica
  Tramitar
  Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
  Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web