PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
14/07/2024 06:01:48
Cabecera Sabadell
Inici |  Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de Sabadell(FUE) Declaració responsable en matèria de salut alimentàriaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Objecte És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.
Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.

Documentació necessària Formulari específic de declaració responsable en matèria de salut alimentària per establiments sedentaris (o canvi de titular/explotador) d'acord amb el model normalitzat degudament emplenat i signat.

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada que vulgui obrir un establiment on s'elaborin, comercialitzin o serveixin aliments, o el seu representant legal.

Quan es pot realitzar Tot l'any. però s'ha de presentar juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l'establiment si està subjecte a algun d'aquests règims.
Sempre abans de l'inici de l'activitat si l'establiment està subjecte a llicència.

Temps aproximat de resposta No determinat.

Preu Tràmit gratuït.

Silenci administratiu No resulta d'aplicació al ser u tràmit de declaració responsable.

Vies de reclamació No es pot interposar cap recurs al no haver-hi resolució.

Altra informació d'interès (més informació) Les declaracions responsables han d'estar complimentades en tots el seus apartats.
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a aquesta declaració responsable detecti inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, es donarà audiència a la persona interessada, i que aquesta pugui esmenar les deficiències observades. En cas de no esmenar-se, es farà informe jurídic i Decret per procedir a deixar sense efectes la declaració responsable.

Servei responsable
 • Servei de Salut
 • Termini de resolució Les declaracions responsables en matèria de salut alimentària presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament. En conseqüència, no hi ha resolució.

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Instància de sol·licitud Obligatori Telemàtica
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Autorització per a tramitar en nom d'una altra persona Opcional Telemàtica
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
  Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web