v
16/05/2021 13:46:40
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellCessiˇ d'˙s estable d'immobles de propietat municipal a entitats i associacions sense Ónim de lucreNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Cessiˇ d'˙s estable d'immobles de propietat municipal a entitats i associacions sense Ónim de lucre.
Objecte Autoritzaciˇ d'˙s estable d'immobles de propietat municipal a favor de les associacions o entitats ciutadanes sense Ónim de lucre registrades al Registre d'Entitats de Sabadell que els hagin de destinar a fins d'utilitat p˙blica, d'interŔs social o cultural sempre en benefici d'interessos de carÓcter local.
Documentaciˇ necessÓria - Formulari de solĚlicitud /renovaciˇ o ren˙ncia d'un immoble de propietat municipal presentada per la persona interessada o delegada.
- Certificat dels objectius estatutaris, inscripciˇ i representaciˇ.
- Projecte pel qual es demana l'immoble.
- C˛pia DNI, NIE o passaport del president de l'entitat i de la persona de contacte per la tramitaciˇ de la solĚlicitud. En cas de representant, fotoc˛pia del DNI, NIE o passaport de la persona delegada i certificat del secretari de l'entitat on consti la delegaciˇ.
Qui el pot demanar El president o presidenta de l'entitat o persona en qui pugui delegar segons els estatuts.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la solĚlicitud.
Preu TrÓmit gratu´t.
Silenci administratiu La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima a la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o comtanciˇs administratiu que consideri pertinent.
Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d'alšada davant el superior jerÓrquic de l'˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Servei responsable Participaciˇ Ciutadana.
Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en que s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 3 mesos a comptar des de la data en que la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre de l'Ajuntament de Sabadell.
Cita prŔvia Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

Documentaciˇ a aportar
Tipus Presentaciˇ
Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori TelemÓtica
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional TelemÓtica
Formulari de solĚlicitud /renovaciˇ o ren˙ncia: Formulari de solĚlicitud /renovaciˇ o ren˙ncia d'un immoble de propietat municipal presentada per la persona interessada o delegada. Obligatori TelemÓtica
Aj. SolĚlicitud General: Certificat dels objectius estatutaris, inscripciˇ i representaciˇ. Obligatori TelemÓtica
Projecte pel qual es demana l'immoble: Projecte pel qual es demana l'immoble. Obligatori TelemÓtica
DNI, NIE o passaport: DNI, NIE o passaport de la persona delegada i certificat del secretari de l'entitat on consti la delegaciˇ. Obligatori TelemÓtica

Tramitaciˇ TelemÓtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat