v
10/08/2022 09:55:58
Cabecera Sabadell
:: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAutorització per a la instal·lació de parades de venda de roses i/o llibresNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Autorització per a la instal·lació de parades de venda de roses i/o llibres.

Objecte Autorització per a la instal·lació d'estructures desmuntables no permanents a la via pública destinades a la venda de roses i/o llibres amb motiu de la festivitat de Sant Jordi per a comerciants minoristes de flors i/o llibres, col·lectius i entitats associatives i centres educatius.

Documentació necessària
 • En el cas que no faci la sol·licitud la persona interessada, s'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona"
Qui el pot demanar
 1. Col·lectius i entitats associatives, o el seu representant.

 2. Centres educatius, o el seu representant.

 3. Comerciants minoristes de flors i/o llibres, o el seu representant.
Quan es pot realitzar Del 28 de febrer al 27 de març de 2022, ambdós inclosos.
Temps aproximat de resposta 15 dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud.
Preu Tràmit gratuït.
Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.

Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

Altra informació d'interès (més informació) Vigència de les autoritzacions:
La vigència de les llicències d'ocupació temporal serà únicament pels dies 22 i 23 d'abril de 2022.

Limitacions respecte els espais a ocupar:
Únicament s'autoritzarà una ubicació per sol·licitant.
No s'autoritzarà la instal·lació de parades a menys de 100 metres d'establiments que comerciïn amb els mateixos productes.
La parada no podrà obstaculitzar la visibilitat o l'accés a cap establiment permanent.

No es permetrà la instal·lació de la parada en els següents emplaçaments:
 • pl. de Sant Roc

 • Racó del Campanar

 • pl. del Doctor Robert

 • pg. de la Plaça Major

 • pg. de Manresa


 1. av. de Barberà, 159

 2. av. de Barberà, 280 (cantonada amb c. del Martí l'Humà)

 3. av. de Barberà, 289 (cantonada amb c. del Doctor Pujades)

 4. av. de Can Bordoll, 2 (cantonada amb rda. de l'Ebre)

 5. av. de l'Alcalde Moix (cantonada amb ctra. de Castellar)

 6. av. de l'Alcalde Moix, 19 (cantonada amb c. de la Font de Canaleta)

 7. av. de l'Alcalde Moix, 28 (cantonada amb c. de Sant Baldomer)

 8. av. de l'Arraona, 40 (cantonada amb rda. del Jean Monnet)

 9. av. de l'Onze de Setembre, 106 (cantonada amb c. de Sant Vicenç)

 10. av. de l'Onze de Setembre, 173 (cantonada amb c. de Sant Isidre)

 11. av. de Matadepera (a la pl. del Pi)

 12. av. de Matadepera (cantonada amb c. de la Mercè Rodoreda)

 13. av. de Matadepera, 103 (cantonada amb c. de Nàpols)

 14. av. de Matadepera, 191 (cantonada amb rda. de Collsalarca i c. de la Roureda)

 15. av. de Matadepera, 215 (cantonada amb c. d'Àger)

 16. av. de Polinyà, 2 A (cantonada amb c. de la Begoña)

 17. av. del Francesc Macià, 1 (Parc Catalunya)

 18. av. del Francesc Macià, 5 (Parc Catalunya)

 19. av. del Francesc Macià, 30 (cantonada amb c. de Sant Isidre)

 20. av. del Francesc Macià, 57 (cantonada amb c. de Pi i Margall)

 21. av. del Lluís Companys, 1 (cantonada amb av. de Francesc Macià)

 22. av. del Rafael Casanovas, 58 (cantonada amb c. del Valentí Almirall)

 23. c. d'Alfons Sala, 151 (cantonada amb pl. de l'Antoni Llonch)

 24. c. d'Alguersuari i Pascual, 47 (cantonada amb c. de Sol i Padrís)

 25. c. de Banyoles, 2 (cantonada amb c. de Sau)

 26. c. de Batllevell, 2 (cantonada amb c. de Vilarrubias)

 27. c. de Batllevell, 79

 28. c. de Bocaccio, 2 (cantonada amb c. de Rocafort)

 29. c. de Ca n'Alzina, 68 (cantonada amb c. de Mas Carbó)

 30. c. de Calders, 93 (cantonada amb c. del Fra Luis de Leon)

 31. c. de Can Bordoll, 61

 32. c. de Can camps, 1 (cantonada amb c. de Ca n'Alzina)

 33. c. de Còrsega, 2 (cantonada amb av. de Matadepera)

 34. c. de Francolí, 11 (cantonada amb c. de Flamicell)

 35. c. de Garcilaso, 188 (cantonada amb rda. de Ponent)

 36. c. de Granados, 20 (cantonada amb c. del Josep Renom)

 37. c. de la Garriga, 114

 38. c. de la Indústria (cantonada amb c. de Sant Joan)

 39. c. de la Serra dels Galliners, 51 (cantonada amb c. de la Vall Moranta)

 40. c. de la Serra d'en Camaró, 9 (cantonada amb c. de l'Arcàdia)

 41. c. de les Tres Creus, 125

 42. c. de les Tres Creus, 190 (cantonada amb pl. de l'Antoni Llonch)

 43. c. de Riego, 155 (cantonada amb c. del Marquès de Comillas)

 44. c. de Rocafort, 2 (cantonada amb rbla. d'Ibèria)

 45. c. de Rocafort, 79 (cantonada amb c. de Sant Ferran)

 46. c. de Sant Isidor, 1 (cantonada amb pl. de Josep Masllovet)

 47. c. de Sant Pau de Riu-sec, s/n (cantonada amb c. de la Serra dels Galliners)

 48. c. de Sant Pau, 30 (cantonada amb pl. del Joan Oliu i Pich)

 49. c. de Sol i Padrís, 55 (cantonada amb ps. de Gaudí)

 50. c. de Sol i Padrís, 93 (davant del Centre Cívic)

 51. c. de València, 19 (cantonada amb c. de les Garrigues)

 52. c. del Domènech i Montaner, 42 (cantonada amb c. de Marià Aguiló)

 53. c. del Francesc Layret, 57

 54. c. del Frederic Soler, 89 (cantonada amb c. de Viladomat)

 55. c. del Joaquim Blume, 1C (cantonada amb pg.de Can Torres del Pla)

 56. c. del Joaquim Blume, 2 (cantonada amb c. de Puig i Cadafalch)

 57. c. del Joaquim Blume, 21 (cantonada amb c. de Bernat)

 58. c. del Marquès de Comillas, 79 (cantonada amb c. de Bosch i Cardellach)

 59. c. del Ramon Llull, 3 (cantonada amb c. de Buxeda)

 60. c. del Rubió i Ors, 1

 61. c. del Rubió i Ors, 3 (cantonada amb c. del Fra. Luis de Leon)

 62. ctra. de Barcelona, 100 (cantonada amb c. del Pau Claris)

 63. ctra. de Barcelona, 129 (cantonada amb c. del Ferrer de Blanes)

 64. ctra. de Barcelona, 156 (cantonada amb c. de Viladomat)

 65. ctra. de Barcelona, 254 (cantonada amb c. de Sant Ferran)

 66. ctra. de Barcelona, 430 (davant de la parada d'autobús de Sant Fèlix)

 67. ctra. de Barcelona, 492 (cantonada amb pg. del Comerç)

 68. ctra. de Barcelona, 518 (cantonada amb pg. d'Espronceda)

 69. ctra. de Barcelona, 590 (cantonada amb c. del Josep Comas)

 70. ctra. de Barcelona, 612 (cantonada amb c. de la Verge de la Paloma)

 71. ctra. de Barcelona, 657 (cantonada amb c. de Can Viloca)

 72. ctra. de Barcelona, 662 (cantonada amb c. de l'Esteve Paluzie)

 73. ctra. de Barcelona, 687 (cantonada amb c. del Compte Ramon Berenguer)

 74. ctra. de Castellar (zona Mossos)

 75. ctra. de Prats, 87 (cantonada amb c. d'Oliver)

 76. ctra. de Prats de Lluçanès, 468 (cantonada amb c. de Puig de la Creu)

 77. ctra. de Terrassa, 212 (cantonada amb c. de Baldomer)

 78. ctra. de Terrassa, 267 (cantonada amb c. d'Amèrica)

 79. ctra. de Terrassa, 344 (cantonada amb c. del Manuel de Falla)

 80. ctra. de Terrassa, 448 (cantonada amb c. de Sarasate)

 81. pg. d'Almogàvers (cantonada amb rda. de Santa Maria)

 82. pg. de Can Feu, 82 (cantonada amb av. d'Arraona)

 83. pg. d'Espronceda, 1 (cantonada amb ctra. de Barcelona)

 84. pl. de Granados, 20

 85. pl. de la Maria Mercè Marçal (cantonada amb pg. de Tirso de Molina)

 86. pl. de la Nova Creu (cantonada amb rda. del Pau Vila)

 87. pl. de la Participació Ciutadana (cantonada amb rda. de la Roureda)

 88. pl. de les Dones

 89. pl. de Picasso (cantonada amb c. de Goya i pg. d'Espronceda)

 90. pl. de Triana, 1

 91. pl. del Pau Trullà, 8

 92. pl. del Sastre

 93. pl. dels Tallarets (cantonada amb c. del Francesc de Bellapart)

 94. pl. dels Tallarets (cantonada amb c. de Gambús)

 95. pl. d'Espanya (sortida de FFCC)

 96. pl. d'Indibil i Mandoni (cantonada amb c. de Sant Sebastià)

 97. Rambla, 139

 98. Rambla d'Ibèria (cantonada amb c. de Riu-sec)

 99. rda. de Collsalarca, 78 (cantonada amb c. de la Llanera)

 100. rda. de Collsalarca, 248 (cantonada amb c. del Marçal Ballús)

 101. rda. de Ponent, 1 (cantonada amb ctra. de Terrassa)

 102. rda. de Ponent, 174 (cantonada amb c. del Josep Renom)

 103. rda. de Santa Maria, 104

 104. rda. d'Europa, 295 (cantonada amb c. de Copenhaguen)

 105. rda. d'Europa, 524

Condicions de la llicència:
A banda de les condicions generals establertes a l'article 28 de l'OVPS, seran d'aplicació les següents condicions específiques:
 1. L'autorització és personal i intransferible i ha de ser aportada i exhibida a requeriment de qualsevol membre dels serveis municipals o dels agents de l'autoritat.

 2. La persona titular respectarà l'objecte de l'autorització, de forma que podrà vendre únicament els productes autoritzats.

 3. L'horari d'ocupació serà entre les 9:00h i les 21:00h del dia autoritzat.

 4. La persona titular de la llicència serà responsable de mantenir l'espai afectat, les instal·lacions i la seva zona d'influència en condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.

 5. Un cop extingida la llicència, la persona titular té l'obligació de cessar en l'ocupació, procedir a la retirada de les instal·lacions i a la neteja de l'espai afectat.

 6. Totes les deixalles que produeixi l'activitat s'han de dipositar als contenidors de recollida selectiva que correspongui.

 7. Les parades atorgades als establiments permanents que es dediquin a la mateixa activitat, únicament es podran instal·lar davant dels mateixos, sempre que l'espai públic ho permeti.

 8. Les parades atorgades a col·lectius i entitats associatives i centres educatius únicament es podran instal·lar a una distància superior a 100m respecte un establiment comercial permanent de venda del mateix producte.

 9. L'ocupació del domini públic es farà de manera que sempre es preservi un espai lliure de 90 cm, com a mínim, per tal garantir el pas dels vianants. En les vies o trams de gran afluència l'espai lliure serà d'1,50m.

 10. La ubicació de la parada en cap cas envairà els passos de vianants ni impedirà l'accés al mobiliari urbà o als serveis públics.

 11. La persona titular és responsable que l'estructura desmuntable tingui la solidesa suficient i les condicions de seguretat adequades.

 12. Les parades seran estructures fàcilment desmuntables situades a les vies i espais públics de la ciutat de Sabadell amb una amplada màxima de 2 metres.
Servei responsable
 • Ocupació de Via Pública
 • Termini de resolució A partir del 18 d'abril de 2022.

  Documentació que s'ha d'aportar
  Tipus Presentació
  Sol·licitud específica: Sol·licitud Sant Jordi 2022, degudament omplerta i signada Obligatori Telemàtica
  Apoderaments/autoritzacions: Autorització per tramitar en nom d'una altra persona Opcional Telemàtica


  Tramitació telemàtica
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat