Seu electrònica

Ets a: Seu electrònica  >  Actuació municipal  >  Normativa municipal  > Adjudicació habitatges tramitació


Normativa municipal (Ordenances i Reglaments en tramitació)
Reglament municipal d’adjudicació d’Habitatges per emergències econòmiques i socials de Sabadell
- ( L' Avantprojecte del reglament ha estat redactat per la Comissió d’estudi constituïda segons el Decret del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, núm 3256/2016, en data 5 d’abril de 2016.)
- Inclou com annex 1 l' Acord social de pla de treball per a les persones o famílies adjudicatàries d’un habitatge d’emergència social.
- Inclou com Annex 2 Barem de puntuació de les sol·licituds d'habitatge del fons d'habitatges socials
Darrera actualització 29 de Desembre 2016
© 2010 Ajuntament de Sabadell, tots els drets reservats