Seu electrònica

Ets a: Seu electrònica  > Ajuda amb la navegació

Ajuda amb la navegació
El web de la Seu Electrònica consta de dues parts relacionades, d'una banda, la portada i d'una altra, les diverses pàgines interiors. Vegem més detalladament cadascuna d'aquestes parts:

PORTADA

A la portada destaquen 5 blocs diferenciats en relació amb el seu contingut:

1. Sobre la Seu electrònica (què és la seu electrònica, la relació de segells que s'hi utilitzen i informació del rellotge de la seu).

2. Informació sobre l'organització municipal (òrgans de govern, òrgans de participació i representació i relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sabadell)

3. Actuació municipal (normativa, pressupostos municipals, Compte General de l'Ajuntament de Sabadell , Sessions del Ple municipal i la Junta de Govern, subvencions, subhastes, recursos humans, contractació pública i urbanisme)

4. Accessos directes (Tràmits, perfl del contractant, notificacions telemàtiques i verificació de documents) i accés al portal municipal "Sabadell més teu".

5. Tràmits destacats (bústia de queixes i suggeriments, presentació d'instància amb certificat digital)

PÀGINES INTERIORS

Amplien la informació presentada sumàriament a la portada i per facilitar la navegació per les diverses pàgines algunes d'aquestes pàgines interiors que tenen informació relacionada consten d'un menú de navegació a la esquerra que és específic del tema :
També es important destacar que per facilitar la accessibilitat a totes les pàgines interiors els enllaços apareixen en color blau per tal de fer-los fàcilment identificables respecte a la resta del text.

Igualment comentar que TOTES les pàgines tenen una capçalera a la part superior on podem distingir una part en negre:
On apareix la data i els enllaços a:

1) Mapa de navegació

2) Ajuda amb la navegació

3) Contacte

I una imatge amb el títol Seu electrònica que és un enllaç directe a la portada d'aquest web. Així, des de qualsevol pàgina interior podem accedir ràpidament a la portada.


I per últim, també podem seguir la navegació a través del "camí d'engrunes", situat just a sota de la imatge de la capçalera.
Darrera actualització 10 de Desembre 2012
© 2010 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat