Seu electrònica

Ets a: Seu electrònica  >  Seguiment i control  > Comissions informatives

Òrgans de govern
Òrgans de seguiment
Org. i societats
Org. repr. municipal
Òrgans de participació
Representació en comissions informatives
Comissió Informativa de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació
Vocals:
Sr. Gabriel Fernandez i Diaz (Suplent: Sr. Xavi Guerrero Cano)
Sra. Glòria Rubio Casas (Suplent: Sra. Míriam Ferràndiz Saus )
Sr. Cristian Sanchez Garcia (Suplent: Sr. Josep Ayuso Raya)
Sr. Ramon Vidal López (Suplent: Sra Elena Hinojo Navarro)
Sr. Antoni Font i Renom (Suplent: Sra. Sílvia Renom i Martínez)
Sr. Adrián Hernández Moyano (Suplent: Sr. Ramón García Fernández)
Sr. Miquel Soler Antolí
Sr. Esteban Gesa Para
Sr. Lluís Monge Presència
Sr. Carles Bosch Masó
Comissió Informativa de l'Àrea de Drets a la Ciutadania i Promoció Econòmica
Vocals:
Sra. Montserrat Chacon i Rocamora (Suplent: Sr. Gabriel Fernandez i Diaz)
Sra. Míriam Ferràndiz Saus (Suplent: Sra. Glòria Rubio Casas)
Sra. Anna Carrasco Serrano (Suplent: Sr. Cristian Sánchez García)
Sr. Ramon Vidal López (Suplent: Sr. Eduard Navarro Garcia)
Sr. Josep Beltran Tairxà (Suplent: Sr. Antoni Font i Renom)
Sr. Adrián Hernández Moyano (Suplent: Sr. José Luis Fernández Díaz)
Sra. Marisol Martínez Torres (Suplent: Miquel Soler Antolí)
Sr. Esteban Gesa Para
Sr. Lluis Monge Presència
Sr. Carles Bosch Masó
Comissió Informativa de l'Àrea de Presidència i Serveis Centrals
Vocals:
Sr. Juli Fernàndez i Olivares (Suplent: Sr. Xavier Guerrero i Canoa)
Sra. Glòria Rubio Casas (Suplent: Sra. Míriam Ferràndiz Saus)
Sr. Josep Ayuso Raya (Suplent: Sr. Cristian Sánchez Garcia)
Sra. Elena Hinojo Navarro (Suplent: Sr. Eduard Navarro García)
Sr. Josep Beltran i Taixà (Suplent: Sr. Carles Rossinyol i Vidal)
Sr. José Luis Fernández Díaz (Suplent: Sr. Adrián Hernández Moyano)
Sr. Miquel Soler Antolí (Suplent: Sra. Marisol Martínez Torres)
Sr. Esteban Gesa Para
Sr. Carles Bosch Masó
Sr. Lluís Monge Presència

Comissió Informativa de l'Àrea de Cohesió Territorial
Vocals:
Sra. Glòria Rubio Casas (Suplent: Juli Fernàndez i Olivares)
Sr. Xavier Guerrero i Cano (Suplent: Sr. Gabriel fernàndez i Diaz)
Sr. Ramon Vidal López (Suplent: Sr. Joan Berlanga Sarraseca)
Sr. Josep Ayuso Raya (Suplent: Cristian Sánchez García)
Sr. Carles Rossinyol i Vidal (Suplent: Sr. Josep Beltran i Taixà)
Sr. Ramón García Fernández (Suplent: Sr. José Luis Fernández Díaz)
Sr. Miquel Soler Antolí (Suplent: Sra. Marisol Martínez Torres)
Sr. Esteban Gesa Para
Sr. Lluís Monge Presència
Sr. Carles Bosch Masó

Darrera actualització 19 de Setembre 2017
© 2010 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat